Yazı Detayı
31 Ekim 2019 - Perşembe 21:57 Bu yazı 430 kez okundu
 
ERZURUMUN GERİ KALMASININ ZİHİN KODLARI
Abdurrahman ZEYNAL
a.zeynal@hotmail.com
 
 

ERZURUMUN GERİ KALMASININ ZİHİN KODLARI

Dünyanın kadim şehirlerinden biri, tarihî İpek Yolu'nun üzerinde, kara, hava ve demir yolu ağı ile dünyaya bağlanan bir şehir neden geri gider? Acaba bunun sosyal, kültürel, ekonomik sebepleri nelerdir? Bunun üzerinde kendimce bir şeyler karaladım. Konuyla ilgili tespitlerim aşağıdaki bilgiler demetidir. Bunlar:

1-Ticari geleneğin olmaması

Bir şehrin, bir bölgenin ekonomik ve sanayi gücünün olabilmesi alt yapısının bu işe uygun olmasına bağlıdır. İpek Yolu şehri olarak ticarî ürünlerin depolandığı, takas edildiği ve nakledildiği yer olmasına karşılık incelemeler gösteriyor ki tüccar zümresi tarih boyunca İranlı, Hintli, Arap, Hitaylı veya Uzakdoğulu oluşmuştur. 1930'larda İranlılar çekilince yerine Karadenizli esnaflar gelmiş, onlarda 1975'lerde çekilince ticari özellik büyük ölçüde yara almış, köylerden ve doğudan gelen esnaf ve sanatkarlık bilgisi az olan insanlar esnaflık yapmaya başlayınca ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Yerli ahali daha çok ara eleman, hizmet sektöründe kahvecilik, fırıncılık, lokantacılık veya rençpercilik yapmış, bunun sonucunda şehirde istikrarlı ticarî gelenek oluşmamıştır. Şehirde yapılacak bir araştırmada görülecektir ki; ticarî geleneği devam ettiren asırlık aileler yoktur.

2-Sanat ve Esnaflık Geleneğinin Köklü Olmaması:

Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına kayıtlı 15.000'den fazla üye olmasına karşılık yapılacak bir araştırma gösterecektir ki bu kadar üye içinde dededen toruna intikal eden esnaf ve sanatkâr zümresi olarak hayatını sürdürenlerin sayısı 100'den fazla değildir. Geleneğin olmadığı yerde şehir, ülke veya dünya çapında marka çıkmaz, üretilemez, dolayısıyla ekonomik gelişmede sağlanamaz.

3-Birlikte İş Yapma Kültürünün Zayıf Olması:

Osmanlı ve Cumhuriyet'te bireysel olan ticari işler 1950 sonrası kolektif çalışmayı gerekli kılmış, bunun sonucunda bazı müteşebbisiler bir araya gelerek un, tuğla, ayakkabı fabrikası kurmuş, Aşkale, Oltu, İspir'de kömür ocakları açılmış, çorap üreten iki fabrika hayata geçirilmiştir. 1974 yılında kömür işletmeleri devletleştirilince bir araya gelme, iş yapma kültürü yara almış, ilerleyen yıllar her ne kadar bir kısım insanın bir araya gelmesiyle bir şeyler yapılmaya çalışılmışsa da DOYASAN Yağ Fabrikası, TEDAŞ'ın özelleştirilmesi, Şeker Fabrikasının satılması ve Dershaneler örneğinde olduğu gibi uzun ömürlü olamamıştır.

4-Üretme Alışkanlığından Yoksun Anlayış:

Ekonominin ana esası üretme olmasına karşılık burada başarılı olunamamıştır. Köylü tarlasını ekmekten, hayvan besicisi besicilik yapmamaktan, kömür işletmeleri kapanmaktan, süt endüstrisine dayanan mandıralar kapanmaktan, şeker pancarı üretimi özeleştirmeden kurtulamamış ve üretim büyük yara almıştır. Yeşil mercimeği ekmekten kaçınmış, patates üretiminde yaya kalmış, bal üretimini yani arıcılığı Karadenizli yetiştiricilere kaptırmışız.

5- Fabrikaları Satın Alanların Ekonomik Durumu:

1980'lere kadar az veya çok sanayileşme hamleleri olmuş, orta ölçekli 20 den fazla fabrika şehirde üretime geçmiş, ancak 1980 sonrası özelleştirme adına pek çok fabrika satılmış, hurdaya çıkarılmış,

Erzurum da "Sanayi olmaz" anlayışı hakim düşünceye dönüşünce sanayileşme son bulmuştur. Özelleştirmede fabrikaları alanların fabrikatörlük geçmişi birikmiş sermayesi, bilim ve teknolojik alt yapısı olmadığı gibi bırakın ilave yapmayı işletme sermayelerinin olmayışı, işletme kültürünü bilmemeleri, bankalara dayalı kredi kullanmaları, hatta ne üreteceklerine bir türlü karar verememeleri neticeye çok ciddi olumsuz etki etmiş, işletmeler birer, ikişer devre dışı kalmışlar....!

6-Satıcının ve Alıcının Şehirde Üretilene Yanlış Bakması:

Şehrin zihin yapısı kaliteli ürün yapılsa bile sanayicisi, esnafı ve tüketicisi tarafından kabul görmemiş, neticede işletmeye sermaye yatıranlar iflas ederek yok olmuşlardır. Örneğin 1970'lerde mütevazi atölyelerinde üretilen el arabası esnafımız tarafından alınıp satılmamış, kapı komşusu bile komşusunun ürününü almamış, üretici malını İstanbul tüccarına satmış, İstanbullu tüccar sadece soğuk damgasını vurarak tekrar Erzurum'a gönderdiğinde alıcılar gördün mü? İşte araba dediğin böyle olur diyerek Erzurum'da üretilen el arabasını daha pahalı olarak almıştır. Başka bir örnekte Turalıoğlu Sacları Erzurum da üretilmiş, ama kendi esnafımız, inşaatçılar bu saçları almamış, İstanbul'dan gelen sacları tercih etmiş, böylece Turalıoğlu sac fabrikasının İstanbul'a taşınmasına sebep olmuştur.

Bir diğer örnek elektrik kabloların da görülmüş, Erzurum da üretilen kablolar alınmamış buna karşılık HES kablo tercih edilerek kendi üretimimiz baltalanmıştır. Şehir merkezinde ve Aşkale'de iki ayrı çorap ve çamaşır fabrikası kurulmuş, ne yazık ki üretilen ürünler önce İstanbul'a gitmiş, oradan tekrar şehre gelerek satılmış, bu durum maliyeti artırınca fabrikalar kapanmıştır. Dr. Cemil Çil ve ortaklarının kurduğu Döküm fabrikası, Efraim Güngör'ün kurduğu Ef-Gün Sanayi tesisleri müşterisizlikten kapanırken, Dedeoğlu Kazan Sanayi tarafından üretilen kazanları kurumlar ve inşaatçılar almamış, Trabzon'dan gelen Hür-SAN kazanları tercih edilerek üretimin dolaylı yoldan engellenmesi gerçekleşmiştir.

7-Siyasi Güç Şehir Ekonomisine Hiç Bir Katkı Sunamaması:

Günümüzde şehirlerin kalkınmasında siyasetin ve siyasilerin çok ama çok etkisi var. Beş yıllık planlar yapılırken güçlü siyasiler kendi şehirlerini bir adım öne çıkarmakta, kaynak ayarlamakta ve yatırımların şehirlerine yönelmesini sağlamaktadır. Atatürk Üniversitesinin kurulması Rıfkı Salim Burçak hocanın gayretiyle olduğu gibi Şeker Fabrikasının yapılması da yine dönemin siyasilerinin sempatik tavırlarından destek almıştır. Buna karşılık Erzurum Yem, Süt, Şeker fabrikalarının satılması, Tarım Aletleri Fabrikasının önce özelleştirilmesi, sonra kapatılması, Zirai Donatım Kurumunun tasfiyesi yine siyasiler eliyle olmuştur. Ne yazık ki her ilin siyasileri şehirlerine yatırım götürmeye gayret sarf ederken, 1980 sonrası bizim siyasilerimiz fabrikaların satılıp heder olmaları konusunda ciddi faaliyet gösterememişler, hatta destek olmuşlardır. Süleyman Demirel'le görüşmek isteyen ziyaretçiler örneği bu durumun açık teyit edilmesi değilmidir?

8-Göç Göç

Şehirlerin en önemli problemi göç alma veya göç vermektir. Erzurum için göç asıl problemdir. Tarlaları ekilmemekte, Yaylalarında sürüler otlamamakta, küçük işletmelerde kapanmaktadır. Bunun sonucu vatandaş çocuğuna iş bulma ümidiyle büyük kentlere gitmekte, giderken nesi varsa hepsini alıp götürmektedir. Böylece sermaye, beşeri güç, zihinsel güç ve yetişmiş insan gitmektedir. Bu durum şehrin, siyasi, ekonomik, kültürel ve demografik değişimine yol açmakta olup bir an önce bunun çözülmesi gerekmektedir.

9-Sonuç:

Yukarıda sıraladığımız nedenlerden dolayı şehir sosyo-pisiklojik hastalığa yakalanmış, kültürel kırıma, ekonomik yıkıma uğramış, sürekli beşeri varlığını kaybetmiştir. Bütün bunlara karışı yapılacak iş, şehrin zihin kodlarını değiştirmekle sağlanacağı aşikardır. Şehrin maraba kültüründen, gelene ağam, gidene paşam deme anlayışından, mahalle baskısından, yanlış dini söylemlerden kurtulmasıyla mümkün olacağını insanımıza anlatmakla sağlanabilecektir. Bunun için iki üniversitemiz, yetişmiş insan potansiyelimiz, siyasetle iştigal eden insanlarımız el ele, gönül gönüle çalışarak zihin değişimini sağlamaları gerekmektedir. Çünkü "gerçek zihinlerde şekillenir, gönüllerde zenginleşir, beyinlerde meyve verecek hale gelir, top yekun hareketle hayat bululur".

Bunu sağlayacak bilim adamlarına, din adamlarına, şehri savunan siyasetçilere ve gönlünü, yüreğini şehre adamış adsız kişilere şimdiden selam olsun.

 
Etiketler: ERZURUMUN, GERİ, KALMASININ, ZİHİN, KODLARI,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
26 Mayıs 2020
KORONA BİZİ AKILLANDIRAMADI...!
86 Okunma.
04 Mayıs 2020
KORONA ERZURUM VE ÖLÜM
492 Okunma.
28 Nisan 2020
REFORMİST VE MUHAFAZAKAR AYDINLARIN ÇELİŞKİSİ
156 Okunma.
09 Nisan 2020
CAMİDE DEĞİL TOPLUM HAYATINDA DA SAFLARI SIKLAŞTIRIN
307 Okunma.
29 Mart 2020
GÜCÜM ARTIK SADECE DUAYA YETİYOR
333 Okunma.
24 Mart 2020
GÜN TEDBİR ALAMA,BARIŞ VE KARDEŞLEŞME GÜNÜDÜR
234 Okunma.
22 Mart 2020
Hiç bir insan kendi yanlışını İslâm'a mal etmesin
167 Okunma.
16 Mart 2020
KORONA'DAN ÖNCE, KORONA'DAN SONRA
337 Okunma.
02 Mart 2020
GÖÇ,HİCRET,SÜRGÜN
295 Okunma.
09 Şubat 2020
FİLİSTİNDE SON TANGO ve TRUMP
382 Okunma.
02 Şubat 2020
DEPREM VE KADER
186 Okunma.
21 Ocak 2020
2020 YILINDA ÖZELEŞTİRİ YAPMAK
260 Okunma.
14 Ocak 2020
KALKINMA AMA NASIL?
276 Okunma.
06 Ocak 2020
MEHDİ İLE YEHOVA'NIN SAVAŞINA HAZIR OLUN
463 Okunma.
01 Ocak 2020
NOEL YÂ DA YILBAŞI
273 Okunma.
15 Aralık 2019
SİZ HİÇ HODAK OLDUNUZ MU?
483 Okunma.
03 Aralık 2019
ERZURUMUN SORUNLARI VE SİYASİLERE ÇAĞRI
409 Okunma.
23 Kasım 2019
ÖĞRETMEN HATIRALARI OKUNUR
363 Okunma.
11 Kasım 2019
NE OLDU BİZE, BU GİDİŞ NEREYE?
564 Okunma.
26 Ekim 2019
BARIŞ PINARI HAREKATI KAHRAMAN ORDUMUZ VE SONUÇLARI
365 Okunma.
23 Ekim 2019
ERZURUM'U TANITABİLİYOR MUYUZ?
372 Okunma.
20 Ekim 2019
Sultan Melik Mahallesi ve diğerleri...
381 Okunma.
16 Ekim 2019
DARAĞACI MAHALLESİ
372 Okunma.
06 Ekim 2019
TEPE MEZARLIĞI
289 Okunma.
05 Ekim 2019
İFTİRA
326 Okunma.
09 Eylül 2019
HACI CUMA MAHALLESİNDEN ERZURUMU SEYRETMEK
754 Okunma.
05 Eylül 2019
ERZURUM İLE SİVAS'IN SİYASETTEKİ AĞIRLIĞI
404 Okunma.
29 Ağustos 2019
ILICA: NEREDEN NEREYE
577 Okunma.
28 Ağustos 2019
ASKERİ MEKTEPLERİN KISA GEÇMİŞİ
612 Okunma.
18 Ağustos 2019
BENİMLE YÜRMEK İSTER MİSİNİZ?
448 Okunma.
13 Ağustos 2019
ALLAH'U EKBER DAĞINDA DONARAK ŞEHİT OLANLARI ANMA VE UYKU TULUMU
401 Okunma.
02 Ağustos 2019
SÜLEYMAN NECATİ VE ERZURUM
505 Okunma.
20 Temmuz 2019
100. YILINDA MİLLİ MÜCADELE VE ERZURUM -1
443 Okunma.
17 Temmuz 2019
SON ARZUSU OLAN TATAR BÖREĞİNİ YAPAMAMIŞTI
426 Okunma.
11 Temmuz 2019
SAYIN VALİM VE KÜLTÜR MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜRLER
447 Okunma.
06 Temmuz 2019
BAYRAKTAR'DAN KARAYAZI'YA
510 Okunma.
19 Haziran 2019
Bir Şehadet Üzerine İnanları Düşünmeye Çağırmak
519 Okunma.
09 Haziran 2019
TÜRK COĞRAFYASINDA ETNİK TAHRİK YAPILMAMALIDIR
529 Okunma.
03 Haziran 2019
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA AÇIK MEKTUP
588 Okunma.
19 Mayıs 2019
100 YIL ÖNCE 19 MAYIS
568 Okunma.
10 Mayıs 2019
KAYBETTİK...! MAĞLUP OLDUK...!
533 Okunma.
07 Mayıs 2019
Dil...
419 Okunma.
25 Nisan 2019
ERZURUM KİTAP FUARI
696 Okunma.
21 Nisan 2019
Kuyumcu Hafız Nusret Gedik
980 Okunma.
14 Nisan 2019
YEŞİL MERCİMEK ÜRETİMİ VE ÇÖZÜM
791 Okunma.
26 Mart 2019
ÖNLÜK, FORMA ve AİDİYET DUYGUSU
733 Okunma.
17 Mart 2019
ŞEHİT BURAK TATAR'IN SON VASİYETİ
744 Okunma.
12 Şubat 2019
PALANDÖKEN BELEDİYESİ ve BEYAZ ŞEHİR PALANDÖKEN DERGİSİ
1285 Okunma.
10 Şubat 2019
KARA TREN VE ERZURUM İSTASYONU
769 Okunma.
05 Şubat 2019
HEYBELİADA PAPAZ MEKTEBİ VE RUM OKULLARI
1310 Okunma.
16 Ocak 2019
KENEVİR EKİMİNDEN BEZİRHANELERE
1076 Okunma.
06 Ocak 2019
RADİKAL İSLAMCILARIN DEĞİŞİMİ
842 Okunma.
25 Aralık 2018
SARIKAMIŞ ANMA TÖRENLERİ Er-Vak'ın ESERİDİR
958 Okunma.
03 Aralık 2018
TARIMSAL ÜRETİM NASIL ARTIRILIR
1276 Okunma.
17 Kasım 2018
TUZAK VE PROVAKATÖR
1279 Okunma.
14 Kasım 2018
OSMANLI PAY EDİLİRKEN
878 Okunma.
04 Kasım 2018
AZİZİYE TABYALARI, NENE HATUN VE 9 KASIM RUHU
1185 Okunma.
31 Ekim 2018
Av. Tuncer Aktaş Güzel İnsandı
995 Okunma.
21 Ekim 2018
TARİHÎ TÜRK-ERMENİ MESELESİNE KISA BİR BAKIŞ…
1051 Okunma.
14 Ekim 2018
Güzel Bir Bürokrat
1354 Okunma.
02 Ekim 2018
BÜYÜK SELÇUKLU VEZİRİ NİZAM'ÜL-MÜLK
1404 Okunma.
26 Eylül 2018
NE OLDU BİZE?
1321 Okunma.
17 Eylül 2018
Erzurum'un Yeni Milli Eğitim Müdürünü Neler Bekliyor?
1078 Okunma.
09 Eylül 2018
Duymak istemiyorum!
1206 Okunma.
02 Eylül 2018
Erzurum'da Eğitim Çıkmazı ve Yeni Müdürden Beklentilerimiz
1182 Okunma.
29 Ağustos 2018
TÜRK ORDUSU VE ZAFER BAYRAMI
1001 Okunma.
13 Ağustos 2018
Türkiye-ABD'nin 71 yıllık müttefikliği üzerine
1744 Okunma.
05 Ağustos 2018
ERZURUMUN ALTIN YILLARI(1948-1985)
1292 Okunma.
03 Ağustos 2018
ERZURUM RADYOSU KAPATILMASIN
971 Okunma.
30 Temmuz 2018
OSMANLI TOPLUMU VE BÜROKRASİ
1178 Okunma.
23 Temmuz 2018
23 TEMMUZ ERZURUM KONGRESİ
1302 Okunma.
17 Temmuz 2018
Mehmet Sekmen Başkanıma Açık Mektup
1092 Okunma.
06 Temmuz 2018
ERZURUM'DAN NARMAN'A
1403 Okunma.
04 Temmuz 2018
Adalet Yine Adalet
1081 Okunma.
27 Haziran 2018
Taş Kalpli!
1268 Okunma.
07 Haziran 2018
Prof. Dr. EROL KÜRKÇÜOĞLU
2479 Okunma.
03 Mayıs 2018
2026 KIŞ OLİMPİYATLARI ERZURUM'A
1952 Okunma.
28 Nisan 2018
Özlemim...
1277 Okunma.
13 Nisan 2018
Milli Eğitim Bakanlığı Tartışılırken
1427 Okunma.
05 Nisan 2018
Acı, Dram ve Çaresizlik
1120 Okunma.
02 Nisan 2018
Gün Batımında Erzurum Ovası
1296 Okunma.
29 Mart 2018
Milli Eğitim Bakalığı'na Açık Mektup
1459 Okunma.
26 Mart 2018
Erzurum sokaklarında kısa bir tur
1313 Okunma.
21 Mart 2018
BİBİLİK oyununu oynadınız mı?
1632 Okunma.
13 Mart 2018
12 Mart Erzurum'un Kurtuluşu ve Yapılan Yanlışlar
2154 Okunma.
05 Mart 2018
Mehmetçik Vakfı ve Afrinde Mehmetçik
1573 Okunma.
14 Şubat 2018
İnsan ve Şeytan Arkadaş Olursa
1664 Okunma.
02 Şubat 2018
O, Bizim Namusumuzu Korudu
1531 Okunma.
26 Ocak 2018
İbrahim Erkal Kültür Merkezi
1472 Okunma.
23 Ocak 2018
Kan Sınırları Haritasından Afrin'e
1397 Okunma.
11 Ocak 2018
Topdağı Caddesi'nden Mecidiye Tabyası'na
1530 Okunma.
06 Ocak 2018
Sarıkamış Anma Törenleri ERVAK'ın Eseridir
1350 Okunma.
02 Ocak 2018
2017 yılı Erzurum Değerlendirmesi
1346 Okunma.
27 Aralık 2017
Şehit oldular...
1347 Okunma.
16 Aralık 2017
Erzurum'da kapanan fabrikalar
1873 Okunma.
07 Aralık 2017
Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Kısa Tarihçesi
1677 Okunma.
25 Kasım 2017
Kanmayın, kandırılmayın, kandırmayın...
1565 Okunma.
23 Kasım 2017
Öğretmen Olmak
1453 Okunma.
16 Kasım 2017
Taziye Çadırı Kaldırılsın!
1976 Okunma.
11 Kasım 2017
140 yıl sonra Aziziye Tabyalarına yürümek
1501 Okunma.
08 Kasım 2017
Eğitimde Kısır Döngü…
1517 Okunma.
06 Kasım 2017
İftira olmuştan beterdir
1556 Okunma.
27 Ekim 2017
Cumhurıyete giden yol
1504 Okunma.
26 Ekim 2017
Milli Mücadele Erzurum'dan Başlıyor-3
1511 Okunma.
21 Ekim 2017
Milli Mücadele Erzurum'dan Başlıyor-2
1586 Okunma.
14 Ekim 2017
Milli Mücadele Erzurum'dan Başlıyor-1
1683 Okunma.
09 Ekim 2017
Şarapnelin kopardığı kol ve toprağa damlayan kan
1583 Okunma.
04 Ekim 2017
Kağızmana Ismarladım Nar Gele...
1580 Okunma.
02 Ekim 2017
Yöneticilerde İtikafa Girse
1432 Okunma.
27 Eylül 2017
Eğitimde her değişim iflasın göstergesidir
1610 Okunma.
23 Eylül 2017
Ciddi, Ciddiyet,Ciddi Olmak..!
1663 Okunma.
19 Eylül 2017
ERZURUM'DA BİR MEKÂN: HAMZAHANE
1728 Okunma.
Haber Yazılımı